logo

ARF Multimedier

Vi varetager dine mediepolitiske interesser

SLS

ARF Multimedier er medlem af samarbejdsforum for danske lytter of seerorganisationer, som i daglig tale kaldes SLS.

Medlemmerne i SLS er:
KLF Kirke og Medier, EU-modstandernes lytter og seerforbund og ARF Multimedier

Formålet er at fremme lytternes og seernes indflydelse og kontakt med de landsdækkende, regionale og lokale elektroniske medier, med særlig fokus på public service-radio og Tv-stationer.
Dette sker for at fremme den folkelige indflydelse på samfunds- og kulturudviklingen i Danmark.
Formålet er endvidere at fremme lytternes og seernes indflydelse på udviklingen for public service på internationalt plan gennem relevante organisationer.
I SLS prøver vi at sikre kvalitet, objektiv, information i public service-medierne, samt et bredt og alsidigt udbud af radio og tv udsendelser.
Det gør vi ved  direkte dialogmøder  med DR og TV2.
SLS har hørringsret når folketinget, laver lovgivning på radio og tv-området.
SLS udpeger en repræsentant til Radio og tv nævnet.
I SLS arbejde vi for fællesskabet og tror på at vi opnår bedst mulig indflydelse, ved at løfte i flok.