logo

ARF Multimedier

Vi varetager dine mediepolitiske interesser

Kalender

14. november       TV2 – dialogmøde – Kvægtorvet, Odense

29. november       Bestyrelsesmøde forbundet

27. januar              Bestyrelsesmøde SLS – Ballerup                        

31. januar              Bestyrelsesmøde – forbundet

 

 

Radio- og TV Nyt

Deadline           Udkommer
Nr. 1/23            5. februar         primo marts 2023
Nr. 2/23            4. maj                primo juni 2023
Nr. 3/23            4. oktober         primo november 2023