logo

ARF Multimedier

Vi varetager dine mediepolitiske interesser

Forside

Den nye medieaftale er landet. Du kan se den her.
Medieaftalen 2023

Hvilken betydning har lytter- og seerorganisationerne?
Lytter- og seerorganisationer har betydning for mediebranchen og nogle af de vigtigste betydninger er:

Brugerinddragelse: Lytter- og seerorganisationer giver borgerne en platform for at udtrykke deres synspunkter og meninger om mediernes indhold. Dette kan hjælpe med at sikre, at medierne er mere opmærksomme på og lydhøre over for lytterne og seerne.
Kvalitetskontrol: Lytter- og seerorganisationer bidrage til at overvåge mediernes indhold og er med til at  sikre, at det er høj kvalitet og objektivt. Organisationerne kan også bidrage til at identificere problemer eller mangler i medierne.
Mediepolitisk indflydelse: Lytter- og seerorganisationer har en vis indflydelse på mediepolitikken, både nationalt og internationalt. Organisationerne lobbye for at beskytte mediernes uafhængighed, fremme mediernes mangfoldighed og støtte til public service-medier.
Mediekritik: Lytter- og seerorganisationer udfordre medierne på deres indhold og formål. Organisationerne kan påpege mediernes eventuelle bias, ukorrekte eller upræcise rapportering og give feedback til medierne, så de kan forbedre deres ydeevne.

I sidste ende spiller lytter- og seerorganisationerne en vigtig rolle i at sikre, at medierne er mere ansvarlige og lydhøre over for deres publikum, og at de er i stand til at levere kvalitetsindhold og uafhængig journalistik.
/pcm

Efter Folketingsvalget venter fem politiske mediesager forude

Medieaftalen
Regeringen er enig om, at medieaftalen skal fastholdes, men vil afsøge muligheden for at erstatte kulturbidraget med en ordning, hvor udbyderne kan vælge mellem en forpligtelse til at investere i dansksproget indhold eller betale en udgift. En genbehandling af kulturbidraget har været et ønske fra Moderaterne.

Offentlighedslov
Regeringen vil nedsætte et fagkyndigt udvalg, der skal skabe grundlag for, at der kan udarbejdes en ny offentlighedslov.

Media Freedom Act
EU vil indføre nye regler på medieområdet, hvilket møder modstand fra blandt andre Danske Medier og Folketingets Europaudvalg.

Digital Services Act
EU er også i gang med at udarbejde en såkaldt Digital Services Act (DSA), der skal modernisere og præcisere EU’s krav til de digitale platforme. Blandt andre Dansk Journalistforbund ønsker øget regulering af techgiganterne.

Medieansvarsudvalget
Under den forrige regering nedsatte Kulturministeriet et Medieansvarsudvalg med Søren Pind i spidsen. Det arbejde skal efter planen finde sted i det nye år.

Hos ARF arbejder vi for:

  • Styrke og udvikle brugerindflydelse på DR og TV2
  • Styrke og bevare kvalitet og mangfoldighed på DR og TV2
  • Sikre objektiv nyhedsformidling
  • Ingen reklameafbrydelser i udsendelser
  • Styrke DRs og TV2s regionale stationer

Støtter forslag om medieombudsmand

De danske lytter-seerorganisationers samarbejdsforum, SLS, støtter regeringens forslag om at indføre en medieombuds-mand, der kan undersøge sager på eget initiativ, efter svensk forbillede

-Vi mener, at den digitale udvikling med bl.a. influencere, bloggere og youtubere har skabt nogle nye medieformer, som er vanskelige at kontrollere i de traditionelle organer, hvorfor vi hilser tanker om en medieombudsmand meget velkommen, blev det understreget ved organisationens repræsentantskabsmøde i Fredericia.

SLS ser gerne et bredt politisk forlig om en kommende medieaftale med flere midler til public service stationerne -både centralt og regionalt.

Lytter-seerorganisationerne har præsenteret deres egen ønskeseddel til indholdet af den nye medieaftale og beklager, at det er for svært at komme i dialog med de politiske partier herom.

Den demokratiske samtale skal styrkes.

 Det er overskriften på medieaftale som blev præsenteret lørdag den 21.05.2022.
ARF Multimedier er overordnet tilfredse med aftalen.
Det var ærgerligt det ikke blev en bred aftale, men kun 7 partier, der står bag aftalen, da de borgerlige forlod forhandlingerne i sidste øjeblik, det er ikke godt for medieverden.
Public service skal samle os omkring dansk kultur, samfund og historie, og understøtte den demokratiske samtale, derfor er der tilført flere økonomiske midler til DR.
Fokus på børn og unge produktioner, så indholdet kan være et reelt alternativ til Tech-giganternes platforme.
DR skal formidle indhold om og fra Rigsfællesskabet og Norden.
Der skal indledes et arbejde med henblik på en ny sammensætning af DRs bestyrelse
Det skal blive interessant at se hvordan aftale partner vil sikre faglige kompetencer uafhængighed og en folkelig forankring, jeg kan ikke forstille mig den del, ude lytter og seerorganisationerneDer indføres et kulturbidrag for streamingtjenester på 6% af tjenesternes omsætning i Danmark.
Det er godt der nu er bliver indført krav om overenskomstmæssige løn og arbejdsvilkår når der produceres indhold med offentlig støtte.
Medievirksomhederne skal være mere opmærksom på kønslighed
Desværre blev public service-puljen ikke afskaffet, den blev udvidet
Et af vores væsentlige krav/ønsker om at vi mener medieskatten skal synliggøres, blev ikke indfriet.
ARF Multimedier mener det er vigtigt at vi kan gennemskue hvad det er vi betaler i medieskat, og hvordan pengene bruges, modellen kunne være noget lignende som kirkeskatten, eller en uafhængig fond, så man ikke kan bruge medieskatten til evt. at financierer andre områder i en finanslov.
Det er vigtigt med  en synliggørelse af medieskatten.

Se hele aftalen her: Kulturministeriet

Lea Rosfort
ARF Multimedier.

 

9 ud af 10 streamer hver uge – men vi streamer ret forskelligt

 Det er efterhånden et særsyn at møde folk, der slet ikke streamer. Nogle af de gamle flow-tv-vaner lever videre, når vi streamer, mens andre vaner er vidt forskellige hos unge og ældre, fremgår det af ’Medieudviklingen 2022’.

– Det er faktisk efterhånden et særsyn at møde folk, der slet ikke streamer. For 9 ud af 10 streamer i løbet af en uge fra en streamingtjeneste eller en distributør, og størstedelen streamer hver eneste dag, konkluderer medieforskerne Eva Leth og Jakob Vikær Hansen fra DR Medieforskning i rapporten.

Men hvad er det så egentlig, vi streamer?

Den streamingtjeneste, der har taget mest tid fra det traditionelle tv-forbrug, er YouTube, der lægger beslag på rundt regnet hvert femte minut (19 procent), som hver dansker bruger på en streamingtjeneste. Her er der dog store forskel på ung og gammel, og blandt de yngste optager YouTube op imod 50 procent af deres tid, fremgår det af ’Medieudviklingen 2022’

De danske tjenester som TV 2 Play og DRTV tegner sig ligeledes tilsammen for 19 procent af danskernes tidsforbrug på streamingstjenester.

Det er danskere i alle aldre, der streamer, men når man zoomer ind på tallene, som medieforskerne har gjort, bliver det tydeligt, at der blandt de unge og voksne er lidt flere streamere end blandt de yngste og ældste.

 

De unge voksne mellem 25 og 31 år streamer i gennemsnit to timer og 34 minutter om dagen og lægger sig dermed klart i spidsen af ræset i forhold til gennemsnitsdanskeren, der bruger en time og 50 minutter i snit dagligt. I befolkningen over 65 år er det samme tal 1 time og 20 minutter – mens tallene for sening af flow-tv er stikmodsatte. Her ser de ældre mest og de unge mindst.

Medlemsbladet

Her kan du se det seneste nummer af vores medlemsblad.

Radio og TV nyt

Hvem er ARF- Multimedier?

 ARF (Arbejdernes Radio og Fjernsynsforbund) i daglig tale ARF.
Vi er stedet, hvor din mening direkte kommer til orde, gennem deltagelse i møder og konferencer i forbundets ca. 60 klubber landet over, og gennem mediedebatten i vores medlemsblad Radio & TV- nyt.
ARF -Multimedier er i direkte dialog med DR og TV2, både centralt og lokalt for at sikre lytterne og seerne en reel medindflydelse på udviklingen og programlægningen for de danske offentlig- ejede Radio og Tv-stationer, også kaldet public servicestationer.
ARF- Multimedier er således aktivt repræsenteret i TV2 regionernes bestyrelser og repræsentantskaber.
ARF- Multimedier har i samarbejde med andre lytter/seerorganisationer direkte kontakt med de øvrige landsdækkende tv-stationer og med de lokale Radio og Tv-stationer.
Strukturen I ARF-Multimedie er således sammensat:
Klubber, i mange byer i landet
Kredse                                                                                 
Hovedbestyrelse, her er de valgte kredsformænd
Forbundsbestyrelse
Vores organisation ledes af Forbundsbestyrelsen, som består af:
Formand, Næstformand, Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Vi har de senere år moderniseret vores organisation, så vi det ene år afholdes landsmøde med diverse valgt, og det andet år afholdes temamøde over et aktuelt emne.
ARF- Multimedier er tilsluttet SLS. Sammenslutningen af lytter- og seer organisationer.
SLS repræsenterer:
ARF-Multimedie
EU Modstanderne
KLF, Kirke og Medier