logo

ARF Multimedier

Vi varetager dine mediepolitiske interesser

Forside

Hos ARF arbejder vi for:

  • Frit valg af kanaler i TV-pakker
  • Styrke og udvikle brugerindflydelse på DR og TV2
  • Styrke og bevare kvalitet og mangfoldighed på DR og TV2
  • Sikre objektiv nyhedsformidling
  • Ingen reklameafbrydelser i udsendelser
  • Styrke DRs og TV2s regionale stationer

Støtter forslag om medieombudsmand

De danske lytter-seerorganisationers samarbejdsforum, SLS, støtter regeringens forslag om at indføre en medieombuds-mand, der kan undersøge sager på eget initiativ, efter svensk forbillede

-Vi mener, at den digitale udvikling med bl.a. influencere, bloggere og youtubere har skabt nogle nye medieformer, som er vanskelige at kontrollere i de traditionelle organer, hvorfor vi hilser tanker om en medieombudsmand meget velkommen, blev det understreget ved organisationens repræsentantskabsmøde i Fredericia.

SLS ser gerne et bredt politisk forlig om en kommende medieaftale med flere midler til public service stationerne -både centralt og regionalt.

Lytter-seerorganisationerne har præsenteret deres egen ønskeseddel til indholdet af den nye medieaftale og beklager, at det er for svært at komme i dialog med de politiske partier herom.

Den demokratiske samtale skal styrkes.

 Det er overskriften på medieaftale som blev præsenteret lørdag den 21.05.2022.
ARF Multimedier er overordnet tilfredse med aftalen.
Det var ærgerligt det ikke blev en bred aftale, men kun 7 partier, der står bag aftalen, da de borgerlige forlod forhandlingerne i sidste øjeblik, det er ikke godt for medieverden.
Public service skal samle os omkring dansk kultur, samfund og historie, og understøtte den demokratiske samtale, derfor er der tilført flere økonomiske midler til DR.
Fokus på børn og unge produktioner, så indholdet kan være et reelt alternativ til Tech-giganternes platforme.
DR skal formidle indhold om og fra Rigsfællesskabet og Norden.
Der skal indledes et arbejde med henblik på en ny sammensætning af DRs bestyrelse
Det skal blive interessant at se hvordan aftale partner vil sikre faglige kompetencer uafhængighed og en folkelig forankring, jeg kan ikke forstille mig den del, ude lytter og seerorganisationerneDer indføres et kulturbidrag for streamingtjenester på 6% af tjenesternes omsætning i Danmark.
Det er godt der nu er bliver indført krav om overenskomstmæssige løn og arbejdsvilkår når der produceres indhold med offentlig støtte.
Medievirksomhederne skal være mere opmærksom på kønslighed
Desværre blev public service-puljen ikke afskaffet, den blev udvidet
Et af vores væsentlige krav/ønsker om at vi mener medieskatten skal synliggøres, blev ikke indfriet.
ARF Multimedier mener det er vigtigt at vi kan gennemskue hvad det er vi betaler i medieskat, og hvordan pengene bruges, modellen kunne være noget lignende som kirkeskatten, eller en uafhængig fond, så man ikke kan bruge medieskatten til evt. at financierer andre områder i en finanslov.
Det er vigtigt med  en synliggørelse af medieskatten.

Se hele aftalen her: Kulturministeriet

Lea Rosfort
ARF Multimedier.

Medlemsbladet

Her kan du se det seneste nummer af vores medlemsblad.

Radio og TV nyt

Hvem er ARF- Multimedier?

 ARF (Arbejdernes Radio og Fjernsynsforbund) i daglig tale ARF.
Vi er stedet, hvor din mening direkte kommer til orde, gennem deltagelse i møder og konferencer i forbundets ca. 60 klubber landet over, og gennem mediedebatten i vores medlemsblad Radio & TV- nyt.
ARF -Multimedier er i direkte dialog med DR og TV2, både centralt og lokalt for at sikre lytterne og seerne en reel medindflydelse på udviklingen og programlægningen for de danske offentlig- ejede Radio og Tv-stationer, også kaldet public servicestationer.
ARF- Multimedier er således aktivt repræsenteret i TV2 regionernes bestyrelser og repræsentantskaber.
ARF- Multimedier har i samarbejde med andre lytter/seerorganisationer direkte kontakt med de øvrige landsdækkende tv-stationer og med de lokale Radio og Tv-stationer.
Strukturen I ARF-Multimedie er således sammensat:
Klubber, i mange byer i landet
Kredse                                                                                 
Hovedbestyrelse, her er de valgte kredsformænd
Forbundsbestyrelse
Vores organisation ledes af Forbundsbestyrelsen, som består af:
Formand, Næstformand, Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Vi har de senere år moderniseret vores organisation, så vi det ene år afholdes landsmøde med diverse valgt, og det andet år afholdes temamøde over et aktuelt emne.
ARF- Multimedier er tilsluttet SLS. Sammenslutningen af lytter- og seer organisationer.
SLS repræsenterer:
ARF-Multimedie
EU Modstanderne
KLF, Kirke og Medier