logo

ARF Multimedier

Vi varetager dine mediepolitiske interesser

Forside

Hos ARF arbejder vi for:

  • Frit valg af kanaler i TV-pakker
  • Styrke og udvikle brugerindflydelse på DR og TV2
  • Styrke og bevare kvalitet og mangfoldighed på DR og TV2
  • Sikre objektiv nyhedsformidling
  • Ingen reklameafbrydelser i udsendelser
  • Styrke DRs og TV2s regionale stationer

ARF Multimedier kritiserer TV2 prisstigning

Lytter- og seernes interesseorganisation ARF Multimedier er stærk kritiske over for de prisstigninger som TV2 har meldt ud og må protestere mod dem på vore medlemmers vegne.

Det drejer sig om en årlig stigning på, 1,50 kr. månedligt, i årene 2022-2024. Abonnementsbetalingen startede i 2012, med 10 kr. og vil så i 2024 koste 23,50 kr. månedligt.

Som public servicestation finder ARF Multimedier, at det er vigtigt at prisen, om nogen, bliver holdt lavt, så stationen kan opfylde sin forpligtelse til at være Danmarks public service-tv-station nr. 2. Og således at alle borgere har fri og lige adgang. – Vel har alle borgere lige adgang (samme pris for alle), men ikke fri adgang på grund af abonnementsbetalingen.

I dag er det kun DR der når ud til alle borgere i Danmark. Meningen med TV2 var oprindeligt, at stationen skulle give adgang til væsentligt samfundsinformation og debat, til alle borgere. I dag når TV2 hovedkanal kun ca. 78 pct. af husstandene, altså et stykke fra at nå alle. I 1996. Tilsvarende tal var i 2015 ca. 96 pct. Altså et fortsat fald.

ARF Multimedier skal kraftigt opfordre TV2 til at genoverveje de udmeldte abonnementsstigninger, både af hensyn til public service-forpligtelsen og til at abonnementsbetalingen ikke, som det kan se ud, bliver et tag selv-bord.

Lea Rosfort
Forbundsformand.
ARF Multimedier

ARF Multimediers udtagelse fra Landsmødet 25.09.2021

Medlemsbladet

Her kan du se det seneste nummer af vores medlemsblad.

Radio og TV nyt

Hvem er ARF- Multimedier?

 ARF (Arbejdernes Radio og Fjernsynsforbund) i daglig tale ARF.
Vi er stedet, hvor din mening direkte kommer til orde, gennem deltagelse i møder og konferencer i forbundets ca. 60 klubber landet over, og gennem mediedebatten i vores medlemsblad Radio & TV- nyt.
ARF -Multimedier er i direkte dialog med DR og TV2, både centralt og lokalt for at sikre lytterne og seerne en reel medindflydelse på udviklingen og programlægningen for de danske offentlig- ejede Radio og Tv-stationer, også kaldet public servicestationer.
ARF- Multimedier er således aktivt repræsenteret i TV2 regionernes bestyrelser og repræsentantskaber.
ARF- Multimedier har i samarbejde med andre lytter/seerorganisationer direkte kontakt med de øvrige landsdækkende tv-stationer og med de lokale Radio og Tv-stationer.
Strukturen I ARF-Multimedie er således sammensat:
Klubber, i mange byer i landet
Kredse                                                                                 
Hovedbestyrelse, her er de valgte kredsformænd
Forbundsbestyrelse
Vores organisation ledes af Forbundsbestyrelsen, som består af:
Formand, Næstformand, Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Vi har de senere år moderniseret vores organisation, så vi det ene år afholdes landsmøde med diverse valgt, og det andet år afholdes temamøde over et aktuelt emne.
ARF- Multimedier er tilsluttet SLS. Sammenslutningen af lytter- og seer organisationer.
SLS repræsenterer:
ARF-Multimedie
EU Modstanderne
KLF, Kirke og Medier