logo

ARF Multimedier

Vi varetager dine mediepolitiske interesser

Vores Politik

 

ARF mener:
At kun stærke Public service medier kan sikre samfundets sociale, kulturelle og demokratiske behov, herunder en neutral og kvalificeret nyhedsformidling til borgerne i Danmark,

at DR skal bevares som Danmarks centrale Public service institution, med en bred forpligtigelse til at formidle kultur og folkeoplysning af høj kvalitet, og dermed udgøre en stærk modvægt til udenlandske medieudbydere og kommercielle aktører

at Public service skal være reklamefri og være til stede på alle de platforme, hvor befolkningen er. Public service skal være for hele Danmark,

at produktioner, finansieret helt eller delvist af licensmidler, skal være frit tilgængelige for hele befolkningen,

at det store pres, der er fra de store internationale udbydere, viser, at et tilfredsstillende mangfoldigt medieudbud, som når ud til alle, ikke kan sikres gennem markedet,

at der ved et salg helt eller delvis af TV2, så vidt muligt skal medfølge de Public service forpligtelser som stationen er underlagt i dag,

at de regionale TV 2 stationer, som udgør en kerne Public service rolle i dag, styrkes, og at deres selvstændighed bevares,

at den positive udbygning af DR´s distrikter og udflytning af DR´s øvrige programvirksomhed fortsættes,

at medielicensen bør være progressiv og med fordel kan opkræves selvstændigt sammen med skatteopkrævningen under den klare forudsætning, at armslængde-princippet bliver respekteret, så Folketinget alene definerer rammerne og kravene til Public service,

at de økonomiske rammer for DR som Public service institution bør være mindst 4 årige,

at lytter-og seerorganisationernes repræsentation/dialog med Public service stationerne bevares og styrkes.

ARF-Multimedier må kræve, at ovennævnte tilkendegivelser kommer til udtryk i en kommende medieaftale.