logo

ARF Multimedier

Vi varetager dine mediepolitiske interesser

Nyheder

Klager over reklamer mm.

Radio- og tv-nævnet er den myndighed, der behandler klager over reklamer, produktplacering og sponsorering af programmer i radio og fjernsyn og visse tv-lignende internettjenester

Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for Radio- og tv-nævnet og forbereder nævnets arbejde.
Hvis du ønsker at indgive en klage til Radio- og tv-nævnet, anbefales det, at du først læser klagevejledningen og derefter sender en mail til rtv@slks.dk
På siderne her finder du

Bemærk – inden du klager:
Radio- og tv-nævnets afgørelser med navne på sagens parter og på klager offentliggøres på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.
Ifølge persondataloven er vi forpligtet til at orientere om, at de oplysninger vi har modtaget om dig, eksempelvis navn og mail, vil blive behandlet i henhold til denne lov.
Læs om registreredes rettigheder efter persondataloven.
Klager over reklamer m.v. på tv-stationer under eksempelvis britisk eller svensk jurisdiktion
Du kan læse mere om klagemulighederne i forhold til stationer, der sender til Danmark fra udlandet her.
Du kan se, hvilke stationer, der sender til Danmark fra udlandet her.

Klagevejledning vedr. reklamer og sponsorerede programmer
Der kan klages til Radio- og tv-nævnet over følgende overtrædelser af reklame- og sponsoreringsreglerne:
Reklamers placering, herunder skjult reklame, dvs. hvor en reklame er forsøgt placeret inde i et program (læs om reglerne for reklamers placering)
Fejlagtig eller evt. manglende identifikation af reklamer, herunder også skjult reklame (læs om reglerne for identifikation)
Reklamers omfang, dvs. antal og tidsmæssig udstrækning (læs om reglerne for reklamers omfang)
Reklamers indhold, herunder bl.a. tilskyndelse til farlig adfærd, diskriminerende reklamer og reklamer for tobak, alkohol, politik, lægemidler, sundhedsydelser og reklamers manglende overholdelse af anden lovgivning (læs om reglerne for reklamers indhold)
Reklamers manglende overholdelse af reglerne om beskyttelse af mindreårige (læs om reglerne om mindreårige)
Sponsorering, produktplacering og produktsponsorering (læs om reglerne for sponsorering og produktplacering)
Nævnet behandler ikke klager over programmers (i modsætning til reklamers) indhold. Eneste undtagelse hertil er klager over skjult reklame, dvs. en reklame, der ikke er placeret korrekt mellem de ordinære programmer, men er lagt inde i et program.
Der er ingen krav til selve klagens udformning, men det skal som minimum oplyses, på hvilket medie (angivelse af den konkrete udbyder/station) og på hvilket tidspunkt, det forhold, der klages over, blev set/hørt.
Herudover skal det beskrives, hvad det er, der klages over, og hvorfor.
Klagen skal være modtaget i Radio- og tv-nævnet senest fire uger efter, at indslaget eller programmet har været udsendt.
Der kan klages ved at sende en e-mail til Radio- og tv-nævnet på rtv@slks.dk

Danske Medier vil stække TV 2’s regionerne

140 mio. kroner mere til regionale og lokale medier, et opgør med tech-giganterne og begrænsninger af TV 2 Regionerne
Danske Medier præsenterer i sit medieudspil en række konkrete forslag til, hvad det kommende medieforlig bør indeholde: Målrettet udviklingsstøtte til digital omstilling og en omfordeling af mediestøtten mod lokale og regionale medier kan sikre den lokale nyhedsdækning på den korte bane, mens en regulering af techgiganterne 360 grader rundt vil skabe et mere solidt fundament for mediebranchen i fremtiden.
Danske Mediers medieudspil fokuserer på de tre vigtigste områder for private medier i Danmark:

– Regulering af det digitale marked med fokus på techgiganterne
– Mediestøtten
– De forretningsmæssige rammevilkår

Udspillet rummer en række konkrete forslag til det kommende medieforlig. Danske Medier foreslår blandt andet at omfordele millioner til lokale og regionale private medier, ligesom de vil stække de regionale TV 2-regioner.

”Vores udspil kommer med forslag til, hvordan vi regulerer virksomheder som Facebook og Google, der i dag lever højt på en lang række urimelige konkurrencefordele, som sætter dem i stand til at suge stadig flere annoncekroner ud af det danske marked. Samtidig peger vores udspil på, hvordan man kan fremme de lokale og regionale mediers digitale omstilling igennem etableringen af en midlertidig udviklingspulje,” udtaler Danske Mediers formand, Jesper Rosener, som også er adm. direktør i Jysk Fynske Medier, i en pressemeddelelse.

Ud over at styrke regionale og lokale medier er der også lagt op til et opgør med tech-giganterne.

Den store overskrift i udspillet er omlægningen af mediestøtte.

I udspillet lægges der op til at stække de lokale og regionale private mediers konkurrenter hos TV 2 Regionerne. TV 2 Regionerne er statsfinansierede, og derfor mener Danske Medier, at de optræder konkurrenceforvridende.

Danske Medier ønsker, at TV 2 Regionerne fortrinsvis laver egenproduceret indhold. En mærkesag, som Danske Medier i årevis har kæmpet for i forhold til DR.
”Desværre oplever private medier ofte, at statsfinansierede medier indgår i direkte konkurrence med både landsdækkende, regionale og lokale medier, som opererer på markedsvilkår. Særligt for de pressede lokale medier udgør den type af konkurrenceforvridning en trussel. Derfor foreslår Danske Medier, at de regionale TV 2-virksomheders tilstedeværelse på nettet fokuseres ved altid at tage afsæt i egenproduceret indhold, så deres aktivitet ikke truer med at udkonkurrere lokale og regionale medier,” lyder det i udspillet.

Nedslag i Danske Mediers udspil:

140 mio. kroner over fire år øremærkes til at styrke den digitale udvikling af regionale og lokale medier.

Der etableres en ugeavispulje på 25 mio. kroner årligt.

Der spares penge på andre medier ved at sænke det såkaldte titelloft fra 17,5 til 14 mio. kroner, samt at skære supplementspuljen (til Information og Kristeligt Dagblad) med 12 procent over tre år.

Tech-giganterne skal betale penge til medierne for det indhold, der deles på platforme som Google og Facebook. Forhandlingerne skal tage udgangspunkt i en stram implementering af EU’s ophavsretsdirektiv.

Mediernes lønsumsafgift afskaffes, og der indføres nulmoms på alle digitale udgivelser.

TV 2 Regionernes produktion på nettet skal begrænses, så de tager udgangspunkt i egenproduceret indhold.

Du kan læse hele medieudspillet her: et medieudspil.

Ny tv-streamingtjeneste

 Den amerikanske mediekoncern ViacomCBS ruller sin nye streamingtjeneste Paramount+ ud og vil have en bid af det danske og skandinaviske streamingmarked.

Det sker om få uger, konkret 25. marts, oplyser selskabet i en pressemeddelelse. Og prispunktet bliver af den konkurrencedygtige slags på 59 kr. om måneden – altså noget lavere end de fleste andre streamingtjenester i Danmark, siden Disney+ for få dage siden hævede sin pris til 79 kr. om måneden efter tilføjelsen af Star til tjenesten.

“Paramount+ vil give forbrugerne en streamingoplevelse til en pris, der er betydeligt lavere end andre tjenester, hvilket gør det attraktivt for både forbrugere og vores distributionspartnere,” siger Kelly Day, President for Streaming samt COO for ViacomCBS Networks International, i meddelelsen.

Til sammenligning koster et Netflix-abonnement mellem 79 og 129 kr., Viaplay, C More og HBO Nordic koster 99 kr., Discovery+ koster mellem 79 og 149 kr. og TV 2 Play uden reklamer koster mellem 79 og 189 kr. om måneden afhængig af mængden af indhold.

Hovedpunkter i Danske Mediers medieudspil

Omfordeling af mediestøtten:                        
– Etablering af en fireårig udviklingspulje med i alt 140 mio. kr. øremærket til digital udvikling af regionale  og lokale medier uden for hovedstadsområdet
– Titelloftet i den redaktionelle produktionsstøtte sænkes fra 17,5 mio. til 14 mio. kr.
– Supplementspuljen sænkes med 4 pct. årligt i tre år
– Etablering af en ugeavispulje på 25 mio. kr. årligt

Skærpede krav til techkoncerner:
– EU’s ophavsretsdirektiv skal implementeres, så medierne er sikret en forhandlingsret med techkoncerner om rettighedsbetaling for brugen af mediernes indhold – som fx Koda for brugen af musik
– Skærpede krav til sociale medier om bekæmpelse af ulovligt indhold og misinformation
– Indhegning af digitale handelsplatformes indsamling og udnyttelse af data, hvor den skævvrider konkurrencen

Ændringer af rammevilkår:
– Udvidelse af digital nulmoms til alle digitale udgivelser, inklusiv magasiner
– Afskaffelse af mediernes lønsumsafgift
– Adgang for podcast og kommerciel lokalradio til at søge midler fra Public Service Puljen
– Afgrænsning af TV 2 Regionernes produktion på nettet samt en undersøgelse af TV 2 Regionernes omkostningsniveau i forhold til medieproduktionen
– Udvidelse af kapaciteten i DAB-blok 3 og et snarligt udbud af frekvenserne
TV 2 Regionerne afviser behovet for en omkostningsanalyse af public servicestationerne, som Danske Medier har foreslået. Stationernes økonomi og indhold er i forvejen under lup, siger den ordførende direktør.

DR styrker Dækningen af Rusland

Efter nytår flytter Matilde Kimer fast til Moskva, hvorfra hun skal dække Rusland og dets nabolande. DR’s udlandschef Niels Kvale begrunder beslutningen med, at Ruslands betydning både globalt og for os i Danmark er så stor, at det er vigtigt at følge landet endnu tættere.

Bliv publikum på nyt musikprogram om store, danske hits

Er du vild med Marie Key, Dizzy Mizz Lizzy, TV2, Dodo, Phlake, Birthe Kjær eller Safri Duo eller L.O.C.? Så har du chancen for en særlig musikalsk oplevelse helt tæt på.

DR byder nu indenfor til en række musikprogrammer, hvor vi dykker ned i de største hits i dansk musik. Hvert program handler om ét bestemt hit, og kunstnerne bag kommer i studiet, spiller deres musik og fortæller historien om nummeret, som alle danskere kender.

Programmet optages foran et lille publikum i Københavns Nordhavn. Publikum står op under optagelsen ved caféborde i Corona-tryg afstand. Du kan være med, hvis du er vild med aftenens kunstner, er minimum 18 år gammel og har lyst til at bidrage med skøn koncert-stemning. Det er selvfølgelig gratis, og foruden en fantastisk musikoplevelse byder vi på fadøl og sandwich.

Vi følger selvfølgelig Sundhedsstyrelsens retningslinjer, så alle kan være helt Corona-trygge. Vi kører derfor bl.a. med ekstra plads mellem publikum, skærpet hygiejne, et publikum, som er meget mindre end normalt – og en lang række andre tiltag, som skal sikre trygheden hele vejen igennem.

Vælg mellem:
– Mandag d. 16. november, mødetid kl. 17.00 – TV2
– Tirsdag d. 17. november, mødetid kl. 17.00 – Safri Duo
– Onsdag d. 18. november, mødetid kl. 15.00 – Dodo and the Dodos
– Torsdag d. 19. november, mødetid kl. 16.00 – Phlake
Hvis du vil ansøge om at komme med, så send en mail til musik@tvpublikum.dk. Husk at skrive:
– Dit fulde navn
– Det antal pladser, du ønsker
– Alder på hver af dine gæster
– Hvilken dato, du ønsker at bestille plads til
– Dit telefonnummer
At du lover at skrive til os, hvis du bliver syg og må melde afbud, eller ikke skal bruge alle pladserne
DR vælger publikum til disse optagelser så forskellige aldersgrupper er repræsenteret – og altså ikke efter først-til-mølle. Når DR har reserveret plads til dig, modtager du en mail med bekræftelse og nærmere praktisk info. Bemærk, at du først kan være sikker på, at du har fået plads, når du modtager en bekræftelse fra DR – og det kan godt tage nogle dage.

ARF Temadag: På vej mod fremtiden

Lørdag den 5. september havde bestyrelsen som aftalt på vores landsmøde, inviteret til en temadag.
Vi havde lagt en del kræfter i projektet for at få en god og inspirerende dag. Oplægget var af Adam Bindslev, som lever af at rådgive foreninger, firmaer og organisationer om, hvordan vi kan arbejde med at få nye medlemmer og synliggøre os i lokalsamfundet, og derved øge vores indflydelse på public service medierne.
Adam var inspirerende og sagde mange kloge ting, og jeg håber, at dem der var til stede, fik noget ud af det.
Om eftermiddagen havde vi nogle bordsamtaler, hvor vi blandede deltagerne, og bad dem tage stilling til disse spørgsmål:
Hvordan ser I organisationen i fremtiden?
Hvad gør I for, at vi kan få en større tilslutning?
Hvilke forventninger her I til forbundet?
Vi fik mange gode tilbagemeldinger, noget om strukturen, og er vi gammeldags organiseret? vi fik gode ideer til, hvordan klubberne kan udvide deres tilbud til medlemmerne.
I forbundet skal vi arbejde med det politiske og blive tydeligere i vores holdninger, og så skal vi lære, hvordan vi kan bruge Facebook bedre.
Jeg fik som formand mange gode input til arbejde videre med, så selvom vi ikke var så mange, som vi i bestyrelsen havde håbet, blev det en god dag, Tak til dem der deltog.
Lea
Formand

TV2 – Dialogmøde

 Bestyrelsen var den 8. september til dialogmøde med TV2. Mødet foregik på Kvægtorvet i Odense. Mødet var et af de to årlige møder som Samarbejdsforum for Lytter- og seerorganisationerne (SLS) afholder med ledelse hos TV2.
På møderne har vi lejlighed til at komme med ideer, ros og ris til udsendelserne, og medbringe evt. klager og ros vi har modtaget fra medlemmerne.
På mødet orienterede Lotte Lindegaard om udsendelsesstrategien og kunne bl.a. oplyse, at seerne i marts måned havde set TV2 nyheder, 29 min. dagligt mod 14 min. dagligt hos DR.

Fiktionsstrategi
På mødet blev der også drøftet den senest annoncerede abbonnementsforhøjelse hos TV2, der stiger med 1 kr., siden 2011 hvor der blev indført abbn. Betaling for TV2 er prisen herfor steget med næsten 80 pct. ARF protesterede over forhøjelsen, idet betaling for TV2 (public service) blev indført da TV2 var i vanskeligheder, hvilket slet ikke er tilfældet mere. ARF finder det derfor urimeligt, at man til stadighed gennemfører abbn. forhøjelser. Endelig har vi bemærket, at prisstigningen denne gang kun er sat for et år, hvor man tidligere havde en 3 års periode.

Endelig har TV2 også indirekte gennemført prisstigning ved at begrænse antal devises til 5.

Derimod var der ros til udsendelsen om Bent Fabricius Bjerre, som blev udsendt umiddelbar efter hans død. Lotte Lindegård kunne oplyse, at man havde lignende programmer på lager, der skulle udsendes efter at den medvirkende persons død.

Der blev lovet nye fiktionsudsendelser om søndagen.

Har du ro, ris eller forhold du ønsker medtaget til drøftelse på dialogmøderne, så send det til forbundskontoret.