logo

ARF Multimedier

Vi varetager dine mediepolitiske interesser

Nyheder

Vejledning til generalforsamling under Corona    
Når vi nu ikke kan mødes  

Ifølge standardvedtægterne skal generalforsamling afholdes senest 2. kvartal, jfr. § 6.1. Myndighedernes aktuelle retningslinjer betyder, at det fortsat vil være vanskeligt for mange foreninger at afholde en traditionel generalforsamling. Vi anbefaler, at I nøje overveje, om I kan gennemføre generalforsamlingen i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer, herunder det aktuelle forsamlingsforbud og afstandskrav. Rigtig mange foreninger har udskudt deres generalforsamling til efteråret i håb om at kunne samle medlemmerne fysisk. Vi foreslår, at i udskyder generalforsamlingen til efteråret, hvor vi forhåbentligt atter kan samles fysisk.

HUSK! Selvom I udskyder generalforsamlingen, skal I fortsat overholde tidsfrister mm. for indkaldelse til generalsamling. Tjek foreningens vedtægter for at se, hvilke frister og regler for dagsorden der gælder for indkaldelse til generalforsamling hos jer.

Nogle foreninger valgte helt at aflyse generalforsamlingen i 2020 og lade den nuværende bestyrelse forsætte et år mere.

Vi anbefaler, at I så vidt muligt afholder generalforsamlingen i år. Det kan være meget vanskeligt at forklare beslutningen om at aflyse generalforsamlingen både for medlemmerne og for omverdenen, netop fordi generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der bør derfor altid være tungtvejende og uopsættelige grunde til at sætte foreningsdemokratiet på pause.

Husk! Medlemmer af foreningen har mulighed for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis de er uenige i bestyrelsens beslutninger om fx at aflyse en generalforsamling. Reglerne for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling fremgår af foreningens vedtægter. 

Foreninger er i udgangspunktet ikke underlagt Bogføringsloven. Det betyder, at I skal følge de principper, der er beskrevet i foreningens vedtægter.

Vi anbefaler, at I for en god ordens skyld gennemgår regnskaberne, fra 2019 og 2020 på generalforsamlingen, også selvom bestyrelsen allerede har godkendt regnskabet.

Har i spørgsmål til dette, så kontakt forbundet, på info@arf.dk
Lea

Hovedpunkter i Danske Mediers medieudspil

Omfordeling af mediestøtten:                        
– Etablering af en fireårig udviklingspulje med i alt 140 mio. kr. øremærket til digital udvikling af regionale  og lokale medier uden for hovedstadsområdet
– Titelloftet i den redaktionelle produktionsstøtte sænkes fra 17,5 mio. til 14 mio. kr.
– Supplementspuljen sænkes med 4 pct. årligt i tre år
– Etablering af en ugeavispulje på 25 mio. kr. årligt

Skærpede krav til techkoncerner:
– EU’s ophavsretsdirektiv skal implementeres, så medierne er sikret en forhandlingsret med techkoncerner om rettighedsbetaling for brugen af mediernes indhold – som fx Koda for brugen af musik
– Skærpede krav til sociale medier om bekæmpelse af ulovligt indhold og misinformation
– Indhegning af digitale handelsplatformes indsamling og udnyttelse af data, hvor den skævvrider konkurrencen

Ændringer af rammevilkår:
– Udvidelse af digital nulmoms til alle digitale udgivelser, inklusiv magasiner
– Afskaffelse af mediernes lønsumsafgift
– Adgang for podcast og kommerciel lokalradio til at søge midler fra Public Service Puljen
– Afgrænsning af TV 2 Regionernes produktion på nettet samt en undersøgelse af TV 2 Regionernes omkostningsniveau i forhold til medieproduktionen
– Udvidelse af kapaciteten i DAB-blok 3 og et snarligt udbud af frekvenserne
TV 2 Regionerne afviser behovet for en omkostningsanalyse af public servicestationerne, som Danske Medier har foreslået. Stationernes økonomi og indhold er i forvejen under lup, siger den ordførende direktør.

DR styrker Dækningen af Rusland

Efter nytår flytter Matilde Kimer fast til Moskva, hvorfra hun skal dække Rusland og dets nabolande. DR’s udlandschef Niels Kvale begrunder beslutningen med, at Ruslands betydning både globalt og for os i Danmark er så stor, at det er vigtigt at følge landet endnu tættere.

Bliv publikum på nyt musikprogram om store, danske hits

Er du vild med Marie Key, Dizzy Mizz Lizzy, TV2, Dodo, Phlake, Birthe Kjær eller Safri Duo eller L.O.C.? Så har du chancen for en særlig musikalsk oplevelse helt tæt på.

DR byder nu indenfor til en række musikprogrammer, hvor vi dykker ned i de største hits i dansk musik. Hvert program handler om ét bestemt hit, og kunstnerne bag kommer i studiet, spiller deres musik og fortæller historien om nummeret, som alle danskere kender.

Programmet optages foran et lille publikum i Københavns Nordhavn. Publikum står op under optagelsen ved caféborde i Corona-tryg afstand. Du kan være med, hvis du er vild med aftenens kunstner, er minimum 18 år gammel og har lyst til at bidrage med skøn koncert-stemning. Det er selvfølgelig gratis, og foruden en fantastisk musikoplevelse byder vi på fadøl og sandwich.

Vi følger selvfølgelig Sundhedsstyrelsens retningslinjer, så alle kan være helt Corona-trygge. Vi kører derfor bl.a. med ekstra plads mellem publikum, skærpet hygiejne, et publikum, som er meget mindre end normalt – og en lang række andre tiltag, som skal sikre trygheden hele vejen igennem.

Vælg mellem:
– Mandag d. 16. november, mødetid kl. 17.00 – TV2
– Tirsdag d. 17. november, mødetid kl. 17.00 – Safri Duo
– Onsdag d. 18. november, mødetid kl. 15.00 – Dodo and the Dodos
– Torsdag d. 19. november, mødetid kl. 16.00 – Phlake
Hvis du vil ansøge om at komme med, så send en mail til musik@tvpublikum.dk. Husk at skrive:
– Dit fulde navn
– Det antal pladser, du ønsker
– Alder på hver af dine gæster
– Hvilken dato, du ønsker at bestille plads til
– Dit telefonnummer
At du lover at skrive til os, hvis du bliver syg og må melde afbud, eller ikke skal bruge alle pladserne
DR vælger publikum til disse optagelser så forskellige aldersgrupper er repræsenteret – og altså ikke efter først-til-mølle. Når DR har reserveret plads til dig, modtager du en mail med bekræftelse og nærmere praktisk info. Bemærk, at du først kan være sikker på, at du har fået plads, når du modtager en bekræftelse fra DR – og det kan godt tage nogle dage.

ARF Temadag: På vej mod fremtiden

Lørdag den 5. september havde bestyrelsen som aftalt på vores landsmøde, inviteret til en temadag.
Vi havde lagt en del kræfter i projektet for at få en god og inspirerende dag. Oplægget var af Adam Bindslev, som lever af at rådgive foreninger, firmaer og organisationer om, hvordan vi kan arbejde med at få nye medlemmer og synliggøre os i lokalsamfundet, og derved øge vores indflydelse på public service medierne.
Adam var inspirerende og sagde mange kloge ting, og jeg håber, at dem der var til stede, fik noget ud af det.
Om eftermiddagen havde vi nogle bordsamtaler, hvor vi blandede deltagerne, og bad dem tage stilling til disse spørgsmål:
Hvordan ser I organisationen i fremtiden?
Hvad gør I for, at vi kan få en større tilslutning?
Hvilke forventninger her I til forbundet?
Vi fik mange gode tilbagemeldinger, noget om strukturen, og er vi gammeldags organiseret? vi fik gode ideer til, hvordan klubberne kan udvide deres tilbud til medlemmerne.
I forbundet skal vi arbejde med det politiske og blive tydeligere i vores holdninger, og så skal vi lære, hvordan vi kan bruge Facebook bedre.
Jeg fik som formand mange gode input til arbejde videre med, så selvom vi ikke var så mange, som vi i bestyrelsen havde håbet, blev det en god dag, Tak til dem der deltog.
Lea
Formand

TV2 – Dialogmøde

 Bestyrelsen var den 8. september til dialogmøde med TV2. Mødet foregik på Kvægtorvet i Odense. Mødet var et af de to årlige møder som Samarbejdsforum for Lytter- og seerorganisationerne (SLS) afholder med ledelse hos TV2.
På møderne har vi lejlighed til at komme med ideer, ros og ris til udsendelserne, og medbringe evt. klager og ros vi har modtaget fra medlemmerne.
På mødet orienterede Lotte Lindegaard om udsendelsesstrategien og kunne bl.a. oplyse, at seerne i marts måned havde set TV2 nyheder, 29 min. dagligt mod 14 min. dagligt hos DR.

Fiktionsstrategi
På mødet blev der også drøftet den senest annoncerede abbonnementsforhøjelse hos TV2, der stiger med 1 kr., siden 2011 hvor der blev indført abbn. Betaling for TV2 er prisen herfor steget med næsten 80 pct. ARF protesterede over forhøjelsen, idet betaling for TV2 (public service) blev indført da TV2 var i vanskeligheder, hvilket slet ikke er tilfældet mere. ARF finder det derfor urimeligt, at man til stadighed gennemfører abbn. forhøjelser. Endelig har vi bemærket, at prisstigningen denne gang kun er sat for et år, hvor man tidligere havde en 3 års periode.

Endelig har TV2 også indirekte gennemført prisstigning ved at begrænse antal devises til 5.

Derimod var der ros til udsendelsen om Bent Fabricius Bjerre, som blev udsendt umiddelbar efter hans død. Lotte Lindegård kunne oplyse, at man havde lignende programmer på lager, der skulle udsendes efter at den medvirkende persons død.

Der blev lovet nye fiktionsudsendelser om søndagen.

Har du ro, ris eller forhold du ønsker medtaget til drøftelse på dialogmøderne, så send det til forbundskontoret.