logo

ARF Multimedier

Vi varetager dine mediepolitiske interesser

Forside

Hos ARF arbejder vi for:

  • Frit valg af kanaler i TV-pakker
  • Styrke og udvikle brugerindflydelse på DR og TV2
  • Styrke og bevare kvalitet og mangfoldighed på DR og TV2
  • Sikre objektiv nyhedsformidling
  • Ingen reklameafbrydelser i udsendelser
  • Styrke DRs og TV2s regionale stationer

 

 

PAS PÅ DR – MENS TID ER 
I de forløbne måneder under coronakrisen har mange lyttere
og seere genopdaget de elektroniske medier som en væsentlig del af dagligdagen.
Med mange måneders forudgående produktionstid –ikke mindst for TV-mediet – har der naturligt nok været for mange genudsendelser og for få nye udsendelser, men de fleste lyttere og seere har vel accepteret dette som en del af problematikken i forbindelse med virussen.
Begrænsningerne af DR´s -udsendelsesvirksomhed som følge af den daværende borgerligere regerings nedskæringspolitik er begyndt at slå igennem.
Som følge af bl.a. tabet af tre public service kanaler er DR´s andel af den samlede tv-sening således faldet til kun 32,8 % i årets første kvartal, medens TV 2 Danmark´s seertal i amme periode steg til 48 % eller halvanden gang større end DR.
Samtidig viser de ugentlige lyttertal i det forløbne halvår, efter lukningen af Radio24syv, at radiokanalen DR1 havde
i gennemsnit over 875.000 lyttere eller en fremgang på ca. 110.000 lyttere.
Billedet er klart: Det koster dyrt i lytterseertilslutning at gennemføre kraftige nedskæringer af public service virksomhedernes radio/tv-kanaler, mens en styrkelse af de velkendte DR-kanaler giver fremgang.
Når og hvis der kommer forhandlinger om et nyt medieforlig i år, er det således afgørende –også for lyttere- og seerne –
at fremtiden for de elektroniske medier byder på en styrkelse af public service medierne, så det ikke alene bliver reklamekronerne, der bestemmer programindholdet og fremtiden for dansk radio/tv
Af Preben Sørensen,
fhv. forbundsformand

Medlemsbladet

Her kan du se det seneste nummer af vores medlemsblad.

Radio og TV nyt

Hvem er ARF- Multimedier?

 ARF (Arbejdernes Radio og Fjernsynsforbund) i daglig tale ARF.
Vi er stedet, hvor din mening direkte kommer til orde, gennem deltagelse i møder og konferencer i forbundets ca. 60 klubber landet over, og gennem mediedebatten i vores medlemsblad Radio & TV- nyt.
ARF -Multimedier er i direkte dialog med DR og TV2, både centralt og lokalt for at sikre lytterne og seerne en reel medindflydelse på udviklingen og programlægningen for de danske offentlig- ejede Radio og Tv-stationer, også kaldet public servicestationer.
ARF- Multimedier er således aktivt repræsenteret i TV2 regionernes bestyrelser og repræsentantskaber.
ARF- Multimedier har i samarbejde med andre lytter/seerorganisationer direkte kontakt med de øvrige landsdækkende tv-stationer og med de lokale Radio og Tv-stationer.
Strukturen I ARF-Multimedie er således sammensat:
Klubber, i mange byer i landet
Kredse                                                                                 
Hovedbestyrelse, her er de valgte kredsformænd
Forbundsbestyrelse
Vores organisation ledes af Forbundsbestyrelsen, som består af:
Formand, Næstformand, Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Vi har de senere år moderniseret vores organisation, så vi det ene år afholdes landsmøde med diverse valgt, og det andet år afholdes temamøde over et aktuelt emne.
ARF- Multimedier er tilsluttet SLS. Sammenslutningen af lytter- og seer organisationer.
SLS repræsenterer:
ARF-Multimedie
EU Modstanderne
KLF, Kirke og Medier